9.2 mengde i kroppen
Mann, 50 år fra Akershus


Vi er litt uskikre på hva du spør om her. Er det rusmiddelgrenser i trafikken du sikter til? Det er opprettet faste grenser for hvilken konsentrasjon man kan ha av de ulike rusmidlene i blodet når man kjører bil – tilsvarende «promillegrensen» på 0,2 promille for alkohol. For amfetamin er menge mikromol per liter blod, som tilsvarer 0,2 i alkoholpromille, 0,300. Hvis det ikke er dette du spør om, er du velkommen til å sende inn spørsmålet på nytt med litt mer utfyllende informasjon om hva du lurer på.

Hvis du vil, kan du lese om en dom fra Høyesterett hvor vedkommende peron hadde 7 en verdi på mikromol amfetamin. (Dommen er fra 2001, men grenseverdiene for straff er omtrent de samme fortsatt.)