Er et farlig og ta fleinsopp? Kan du få langvarige psykise skader? Og hvor stor dose burde du ta første gangen for å være sikker? Burde det spises eller drikkes som te?
Mann, 17 år fra Oslo


Vi kan svare deg generelt om disse tingene. Men det er viktig at du er klar over at hallusinogene stoffer ikke er til å spøke med, og ikke noe man prøver sånn bare for moro skyld. Fleinsopp er også ulovlig å plukke, besitte, overdra og innta. Blir du tatt for det, blir du strafferettslig forfulgt.

Skader/»farlighet»

Alle rusmidler kan i større eller mindre grad være farlige. Det er usikkert om bruk av fleinsopp gir fysiske skader på hjernen eller andre organer. Risikoen er heller knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand når realitetsbildet blir forvrengt. Brukere kan dessuten få en rekke uheldige psykiske virkninger av stoffet. Bruken må derfor regnes som potensielt farlig, først og fremst når det gjelder psyken. Disse uheldige effektene kan oppstå selv etter/under enkeltepisoder.

Ved bruk av fleinsopp og andre hallusogene stoffer er det ofte den uforutsigbare rusen som er karakteristisk. Noen ganger vil hallusinasjonene være behagelige og gi en intens lykkefølelse, kombinert med opplevelsen av klarsyn og innsikt. Men rusen under bruk av fleinsopp kan også være svært skremmende, i og med at en kan erfare truende synsinntrykk samtidig som oppfattelsen av virkeligheten endres. Opplevelsen kan variere/endre seg innefor en og samme rusepisode. Hallusinogene stoffer kan utløse angstreaksjoner og til og med sinnsykdom hos disponerte personer, dvs. hvis personen fra før har psykiske problemer, som for eksempel depresjon eller annet, kan disse grunnstemningen forsterkes. Brukeren kan i lang tid etter rusen gjenoppleve inntrykk som han erfarte under rusen («flashbacks), noe som kan resultere i angstfylte reaksjoner. Her kan du lese mer om fleinsopp.

Fleinsopp – viktig å vite.

Som du skjønner, vil vi egentlig ikke anbefale deg å prøve fleinsopp. Hvis det allikevel ender med at du gjør det, er følgende punkter meget viktige.