Er det lovlig å bestille vakuumrør og butterflysprøye på nett?
Kvinne, 23 år fra Sogn og Fjordane


Vi svarer på spørsmål om rusmidler og hjelpetiltak. Det du er spør om er egentlig litt utenfor vårt fagfelt. Men, såvidt vi kan forstå er det ingen lov mot å importere denne typen medisinsk utstyr til Norge. Veneflon, sprøyter og liknende utstyr selges også på apoteket.

Helsedirektoratet er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og tekniske kontrollorgan.