rustlf-logo 75x67Hei! Vet om noen som sier de ruser seg på «analoger». Hva er dette?
Kvinne, 35 år fra Oslo


Analoger er syntetiske stoffer som likner på andre, «vanlige» eller tradisjonelle stoffer. At de «likner på», kan bety to ulke ting. På den ene siden betyr det at de har en kjemisk struktur som ikke er ulik et mer tradisjonelt stoff, f.eks. amfetamin. Denne betydningen av «analog» brukes gjerne i juridiske sammenhenger, hvor spørsmålet er om stoffet omfattes (eller ikke omfattes) av narkotikalovgivningen. Den andre betydningen er mer «dagligdags», og da tenker man på stoffer som har en virkning som likner på et mer tradisjonelt stoff. 

Her er et par eksempler: Rusmidlene parametoksymetamfetamin (PMMA) og parametoksyamfetamin (PMA) er toksiske illegale hallusinogene designeramfetaminer. Stoffene er strukturelle analoger av henholdsvis metamfetamin (MA) og amfetamin (A). (Eksempelet er hentet fra: artikkelen «Forgiftning med parametoksymetamfetamin» (M S Al-Samarraie M Vevelstad I L Nygaard L Bachs J Mørland, Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:966 – 9). Et annet eksempel er syntetiske cannabinoider. Noen syntetiske cannabinoider har både en kjemisk struktur og en virkning som minner om cannabis. Andre syntetiske cannabinoider har en helt annen kjemisk struktur enn naturlig cannabis, men omtales noen ganger som analoger allikevel fordi virkningen minner om cannabis.