Kan dette slå ut på utvidede urinprøver?
Kvinne, 6 år fra Buskerud

 


Det er flere måter å analysere urin på. Hva du mener med «utvidede prøver» er ikke klart for oss. Man bruker ulike metoder til ulike formål. For å et fasitsvar her, ville man måtte kjenne laboratoriets analyserepertoar, analysemetoder og tolkingskapasitet.

Weifapenin er en antibiotikum. RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk og dette ligger utenfor vårt kompetanseområdet. Hvis du vil lese mer om ulike metoder og generelt om analyser av urin finner du en artikkel her