Jeg går på vallergan. Lurer på hvor lenge jeg må gå uten for at urinprøve vises rein? Hvor lenge det er i «kroppen»
Mann, 28 år fra Akershus


Vallergan er en allergimedisin og vil normalt ikke vises på immunologiske prøver som benyttes både til hurtigtester/strips og screening. Mer info om immunologiske prøver finner du her.

Andre prøvemetoder, som væskekromatografi med massespektrometri (LC-MS) og gasskromatografi med massespektrometri (GC-MS), kan i prinsippet påvise hva det skulle være, så sant de som analyserer prøveresultatene klarer å finne ut hvilket stoff som matcher.

Hvis du ønsker informasjon om hvor lenge vallergan kan spores, kan du kontakte Folkehelseinstituttets divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, på tlf 21 07 78 48 eller e-post rettstoks@fhi.no.