Hei. Jeg har en voksen datter (30) som i flere år har fått store mengder paralgin forte av legen sin. Hun har og brukt beroligende, men det bruker hun ikke lenger. Nå er hun begynt sitt forsøk nr to på å komme på beina ved å gå i dagbehandling i psykiatrien. Gå turer, snakke med psykolog osv. Hun kuttet forbruket av paralgin forte ( mellom 30 -60 tabletter) pr måned og har en del abstinenser. Hun gikk til fastlegen sin for å evt få litt hjelp, og ble tilbudt subutex. Hun ble svært overrasket da hun skulle hente ut medisin fra apoteket og så hva legen hadde skrevet ut. Hun har aldri brukt heroin eller andre narkotiske stoffer, men mye paralgin forte. Er heller ikke i eit slikt miljø. Er det normalt å skrive ut subutex på denne måten til mennesker som er blitt medikamentavhengige? Er det forsvarlig? Hva bør gjøres? Rådvill?
Kvinne, 51 år fra Hordaland


Vi er ikke kjent med at det er vanlig praksis å skrive ut Subutex ved medikamentavhengighet. Paralgin forte inneholder kodein som metaboliseres til bl.a. morfin, som er et opiat. Subutex er et legemiddel som skrives ut til opiatavhengige og vil kanskje hjelpe for abstinensene hennes. Men, Subutex er som Paralgin forte også avhengighetsskapende, den gir bivirkninger, skaper avhengighet og abstinenser ved nedtrapping. Vi forstår godt at både du og datteren din er betenkte til å bruke Subutex når datteren din synes å være inne i et godt behandlingsforløp. Datteren din står fritt til å velge om hun vil ta denne medisinen, og kanskje kan det være lurt å kontakte en annen lege for å få en ny vurdering.