Hei, om man har drukket mye døgnet før, og ånden lukter alkohol, kan man være uten promille?
Kvinne, 51 år fra Akershus


Om man har drukket mye døgnet før og ånden lukter alkohol antar vi at det er sannsynlig at man fortsatt har promille, men det er ikke sikkert. Det kan også være andre årsaker for at en person utvikler lukt som kan minne om alkohol, f eks sykdom, mattyper eller medisiner. Man kan altså ikke bruke alkohollukten som målestokk av promille eller som tegn på at det for eksempel er greit å kjøre.

For omtrentlig beregning av alkoholpromille bruker du denne formelen:

Formelen vil bare gi et grovt svar, og kan kun brukes for omtrentlig beregning av alkoholkonsentrasjonen i blodet når det har gått minst én time etter siste alkoholinntak.

Alkoholpromille indikerer antall gram alkohol per kilo blod. 1 promille er det samme som 1 gram alkohol per kilo blod. Promille kan gi deg en indikasjon på hvor alkoholpåvirket du er. Hvor mye alkohol den enkelte tåler er imidlertid sterkt personavhengig. Hvor ofte man drikker, kjønn, alder, fysisk størrelse, om en er uthvilt, har spist og så videre, er alle faktorer som påvirker beruselse.

I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. Det nedbrytes ca. 7 gram alkohol i timen i leveren. Et glass alkoholholdig drikke inneholder ca.10 gram ren alkohol. Leveren bruker altså ca. 1,5 time på et glass. Med andre ord, du forbrenner ca. 0,15 promille per time.

For mer informasjon om promille og beregning av promille anbefaler vi denne artikkelen hvor du også finner lenker til forskjellige promillekalkulatorer.