Hei, jeg har en i min krets som er svært avhengig av Imovane. Abstinenser når han ikke får, og får selvsagt ikke skrevet ut «nok» . Tar opp til 7 stk 7,5mg i døgnet. Når er det fare for overdose? Til info så har dette pågått over lang tid.
Kvinne, 39 år fra Vestfold


Imovane alene er ikke veldig giftig og det skal det ofte store doser til for å få livstruende komplikasjoner. Sammen med alkohol eller andre medisiner kan derimot Imovane være svært farlig til og med i små mengder. 7*7,5 mg om dagen er ganske høye doser, og kan føre til forgiftningsymptomer. Det er mulig at han har utviklet en høy toleranse for medikamentet, noe som kan gjøre at han ikke opplever slik forgiftning.

 I felleskatalogen står dette om Zopiklon, som er virkestoffet i Imovane.

Toksisitet: Barn: <7,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg til 4-åring ga lett til moderat og ca. 30 mg til 6-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 22,5-50 mg ga lett, 40 mg til eldre ga lett, 50-100 mg ga lett til moderat, 100 mg ga alvorlig (dyp bevisstløshet) og 187 mg sammen med alkohol ga alvorlig forgiftning.

Om han ønsker å slutte, anbefales det å trappe langsomt ned i samsvar med lege.