Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Besittelse

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva kan straffen bli ved kun besittelse og ikke bruk av et par gram amfetamin?, Bestillte fra utlandet i fylla, så sitter med nerver og angrer nå. Vil det gå utover mitt nylige anskaffet førerkort?, eventuell ransakelse?
Mann, 24 år fra Sør-Trøndelag


Hvis du blir tatt vil den konkrete straffen du vil få i din sak utmåles individuelt av en politijurist, og vi kan ikke gi deg et konkret svar. Når det er snakk om besittelse av små mengder narkotiske stoffer er det mest vanlig med et forelegg.

Legemiddelloven § 24 sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika.

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Kilde: ung.no/lovbrudd

 

Hvis ikke du har brukt ulovlige rusmidler vil sannsynligvis ikke dette gå utover førerkortet ditt. Det kan være at politiet krever en urinprøve av deg, og om den er ren, så tenker vi at de lar førerkortet ditt være.

 

Politiets rett til ransaking følger av Straffeprosessloven §192:

Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.  

 

Hos andre kan ransaking foretas når det er skjellig grunn til mistanke om en slik handling, og

1) handlingen er foretatt eller mistenkte pågrepet der,

2) mistenkte har vært der under forfølgning på fersk gjerning eller ferske spor, eller

3) det for øvrig er særlig grunn til å anta at mistenkte der kan pågripes, eller at det der kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Det vi tenker er at om du blir tatt, vil du sannsynligvis få et forelegg (bot). Du og din bopel kan bli ransaket, men sannsynligvis vil dette ikke gå utover ditt nylige anskaffet førerkort.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.