Jeg har fått utskrevet Cipralex mot angst. (5 mg i to uker deretter 10 mg) Kan jeg bruke 10 mg sobril 1 gang om dagen mens jeg venter på at Cipralex virker?
Person, 53 år


Vi har sjekket både Felleskatalogen og snakket med farmasøyt, og kan ikke finne informasjon om at denne kombinasjonen skulle skape komplikasjoner. I alle fall så lenge det er en såpass liten dose Sobril du bruker. Det er viktig å ikke bruke vanedannende medisiner over lengre perioder sammenhengende, men dette har legen sikkert snakket med deg om (Cipralex er vel ment å skulle virke innen 2-4 ukers behandling.) Du bør også være forsiktig med alkohol. Det er en god del medikamenter som helst ikke bør kombineres med Cipralex. Men hvis du får alle medisinene dine av samme lege, vil han/hun ha dette i bevisstheten og informere deg.

Medisiner skal alltid brukes i samråd med foreskrivende leges anbefalinger og slik det fremgår av retningslinjene i Felleskatalogen. Hvis du får begge medisinene av samme lege, vil legen ev. informere deg hvis det er problemer med kombinasjonen.