Ungdomsstraff

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Ungdomsstraff er en alternativ straffereaksjon til fengsel, og et viktig verktøy i arbeidet med å hindre tilbakefall og hjelpe unge lovbrytere inn i en ny livsbane.


REGI:Konfliktrådene har ansvaret for gjennomføring av ungdomsstraffen

HVA: Ungdomsstraff idømmes av domstolene. Straffen innebærer at ungdom under 18 år, som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet, skal gå gjennom en såkalt gjenopprettende rettsprosess, som involverer gjerningspersonens nettverk, ofre og hjelpeapparatet, og der straffereaksjonen blir individuelt tilpasset.

Først gjennomføres et ungdomsstormøte, tilrettelagt av Konfliktrådet. Deltagerne er fornærmede, gjerningsperson og verger, samt instanser som kan bidra med tiltak, som for eksempel kriminalomsorg, politi, barnevern, skole og frivillige organisasjoner.

Sammen skal de utarbeide en ungdomskontrakt – der gjerningspersonen skriver under på at han eller hun skal avstå fra gitte handlinger eller gjennomføre avtalte tiltak. Et ungdomsteam i regi av Konfliktrådet skal følge opp gjennomføringen av planen, som kan ha en varighet på seks måneder til maksimalt tre år.

HVEM: Denne typen straffereaksjon er ment for de alvorligste forholdene, der ungdom mellom 15 og 17 år tidligere er blitt dømt til ubetinget fengsel. En straffeform som all erfaring viser er lite egnet for barn. Tilbakefallsprosenten har vært høy.

HVORFOR: Tanken er at en gjenopprettende rettsprosess i større grad vil bevisstgjøre ungdom på konsekvensene av deres handlinger og føre til en tidlig holdningsendring, som igjen vil føre til endret adferd.

Foruten det forebyggende aspektet er ungdomsstraff en mer human straffereaksjon, som er mer i tråd med barns internasjonalt stadfestede rettigheter. FNs torturkomité og FNs barnekomité har gjentatte ganger kritisert Norge for praksisen med å bruke fengselsstraff som straffereaksjon ovenfor barn.

INNFØRT I 2014: Ungdomsstraffen ble vedtatt av Stortinget rett før jul 2011, men de nødvendige bevilgningene kom først på plass først i statsbudsjettet for 2014. Ordningen tro i kraft 1. juli 2014.

Mer informasjon om ungdomsstraff:

Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll (NOU 2008:15).

Utredningen som ligger til grunn for innføringen av ungdomsstraff.

Prop. 135 L (2010-2011)

Oppfølging av NOU 2008:15, proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff).

Økt bruk av konfliktråd

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert rettslige og praktiske tiltak for mer bruk av gjenopprettende prosess.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.