Hei. Jeg røkte mye cannabis før, 7-8 måneder, begynte på urinprøver til jeg ble ren. Dette tok 4-5 uker. Etter jeg ble ren testet jeg meg hver 14 dag ca… Jeg testet meg en onsdag nå nylig, Da jeg hadde vært ren i en måned, på kvelden samme dag var jeg med å dele litt av to jointer, til sammen røkte jeg max 0,3-0,5 gram. Testet meg nå forje uke 16 dager etter inntaket. Tror dere jeg var ren i urinen? Ser dere skriver att det tar opp til en uke ved enkelt inntak, vet ikke om min situasjon regnes som enkelt inntak.
Kvinne, 22 år


Slik vi forstår deg, hadde du rene prøver da du var med å dele to jointer. Da vil din situasjon regnes som et enkeltinntak, ja. Prøvene dine vil da være rene etter omtrent en uke.