Jeg trodde subutex blokkerte for opiater. Som f.eks. Valium, Sobril osv. Er dette helt feil ? Hva er det mest vanlige sidemiskbruket til en som går på Subutex?
Kvinne, 63 år


Når det gjelder det første spørsmålet ditt, må vi avklare noen misforståelser. Valium og Sobril er ikke opiater, men benzodiazepiner; beroligende og angstdempende medikamenter. Her kan du lese mer om benzodiazepiner. Subutex har ingen blokkerende effekt på disse.

Buprenorfin, som er virkestoffet i Subutex, er derimot et «opiat», nærmere bestemt et syntetisk opioid. Det finnes både naturlige, halvsyntetiske og helsyntetiske opioider.

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Det betyr enkelt sagt at opioider som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Eksempler på fulle agonister er morfin, heroin, oksykodon, metadon, kodein. Preparater som ikke gir full respons, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister. Buprenorfin er en partiell agonist, og den blokkerer delvis for virkningen av andre opioder – som f.eks. metadon og heroin, men ikke helt. Får å få full virkning av andre opioider etter inntak av buprenorfin, må man vente omlag et døgn etter siste inntak av buprenorfin, kanskje mer. Vi håper du nå har fått litt mer klarhet i hvordan dette henger sammen.

Når det gjelder sidemisbruk hos LAR-pasienter, anbefaler vi deg SERAF-rapporten Statusrapport 2013 Helseforetakene – et godt sted å være? Du finner tall om sidemisbruk fra side side 45. Ut fra tallene man finner der, synes det som benzodiazepiner og cannabis er de mest brukte stoffene hos LAR pasienter.