Subutex/blandingsmisbruk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg trodde subutex blokkerte for opiater. Som f.eks. Valium, Sobril osv. Er dette helt feil ? Hva er det mest vanlige sidemiskbruket til en som går på Subutex?
Kvinne, 63 år


Når det gjelder det første spørsmålet ditt, må vi avklare noen misforståelser. Valium og Sobril er ikke opiater, men benzodiazepiner; beroligende og angstdempende medikamenter. Her kan du lese mer om benzodiazepiner. Subutex har ingen blokkerende effekt på disse.

Buprenorfin, som er virkestoffet i Subutex, er derimot et «opiat», nærmere bestemt et syntetisk opioid. Det finnes både naturlige, halvsyntetiske og helsyntetiske opioider.

  • Morfin og kodein er naturlige opioider (det er de viktigste aktive ingrediensene i opiumsplanten).
  • Heroin er et halvsyntetisk opioid, nemlig morfin + et acetylmolekyl (kjemisk navn «diacetylmorfin»).
  • Metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone og Temgesic), oksykodon, fentanyl er eksempler på noen av veldig mange helsyntetiske opioider.

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Det betyr enkelt sagt at opioider som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Eksempler på fulle agonister er morfin, heroin, oksykodon, metadon, kodein. Preparater som ikke gir full respons, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister. Buprenorfin er en partiell agonist, og den blokkerer delvis for virkningen av andre opioder – som f.eks. metadon og heroin, men ikke helt. Får å få full virkning av andre opioider etter inntak av buprenorfin, må man vente omlag et døgn etter siste inntak av buprenorfin, kanskje mer. Vi håper du nå har fått litt mer klarhet i hvordan dette henger sammen.

Når det gjelder sidemisbruk hos LAR-pasienter, anbefaler vi deg SERAF-rapporten Statusrapport 2013 Helseforetakene – et godt sted å være? Du finner tall om sidemisbruk fra side side 45. Ut fra tallene man finner der, synes det som benzodiazepiner og cannabis er de mest brukte stoffene hos LAR pasienter. 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.