Hei! Jeg går på urinprøver. Så har jeg tatt 5 stk vival, 5 mg. Hvor lenge kan dette påvises i urinen? Har med årene fått dårligere forbrenning. Håper på svar :-)8
Kvinne, 41 år fra Nord-Trøndelag


Diazepam, som er virkestoffet i Vival, er det benzodiazepinet som har lengst påvisningstid. Det kan spores i urinen inntil 3 uker etter siste inntak. Det inntaket du snakker om, kan vel påvises omtrent 10-14 dager, vil vi anta. Din forbrenning/metabolisme er først og fremst bestemt av genene. Den har kanskje endret seg de senere åra, men om det har noe å si for påvisningstiden her, så er nok det marginalt.