Heisann. Det er sannelig ikke lett å finne informasjon om hva som er prinsippene for utforming av ruskontrakter. Er det så å forstå at ruskontrakter har en generalklausul mot kun det som er definert som narkotika, eller er alkoholbruk også alltid en del av en ruskontrakt?
, 28 år fra Oslo


Generelt sett er ruskontrakter et alternativ til straff for ungdom som har blitt tatt for bruk av ulovlige rusmidler. Det kan også være mulig å inngå ruskontrakt frivillig, uten at det er skjedd et lovbrudd. Vanligvis dreier ruskontrakten seg om oppfølging over en periode, som regel med rusmiddeltesting (urinprøver). Som regel inngår man ruskontrakter i forhold til bruk av illegale rusmidler, men om det er slik at man også må holde seg unna alkohol, antar vi at varierer fra sak til sak. Vi anbefaler deg å kontakte aktuelle kommune/politidisktrikt/skole og høre hvordan de  forholder seg til alkoholbruk ved ruskontrakt.

Om det ikke er denne typen ruskontrakter du sikter til, men ruskontrakter for voksne, for eksempel en Akan-avtale, vil vi anta at det er mer vanlig å bruke dette også i forhold til alkohol. Dette kan du kontakte AKAN for mer informasjon om.