jeg ville høre hvorfor der bliver sagt at ritalin ikke giver samme udslag som amfetamin… min mand har adhd or på ritalin men hans blodprøve viste udslag som ligner indtagelse af amfetamin men han har kun taget ritalin.. han/vi bruger ikke drugs.. hilsen pernille
Mann, 56 år fra Møre og Romsdal


Vi har snakket med kliniske farmakologiske laboratorier for å få en klarhet i saken. De kunne fortelle at Ritalin ikke gir utslag som amfetamin på urinprøver eller blodprøver som blir undersøkt på laboratorier. Virkestoffet i Ritalin, Metylfenidat,  kan ikke forsveksles med amfetamin. Dette gjelder både ved bruk av immunologiske tester og ved spesifikke tester hvor 2 forskjellige analyseprinsipp brukes.