Finnes det noen måte å typebestemme amfetamin kontra methamfetamin, hjemme uten noe avansert utstyr? Og tar det virkelig en hel uke før en sporadisk injeksjon av dolcontin forsvinner fra urinen? På forhånd takk og god sommer 🙂
Kvinne, 42 år fra Vestfold


For å avgjøre om det er metamfetamin eller ikke, må dette bli analysert på laboratorium. Så vidt vi vet er det ikke mulig å finne ut dette på egen hånd uten avansert utstyr.

Enkelte ganger kan en spesiell type metamfetamin komme som krystalliserte klumper, såkalt «ice», men ofte ser det ut og lukter likt som amfetamin.

Når det gjelder dolcontin, er veiledende påvisningstid i urinen mellom 1-3 døgn.

God sommer til deg og!