Hva er rus forskjellen på amfetamin for en med ADHD og en uten ADHD? Hva opplever de forskjellig med den typen rus?:)
Kvinne, 18 år fra Hedmark


Vi har svart på et lignende spørsmål nylig, du kan lese svaret her.

Det er slik at alle, uavhengig av diagnose, kan oppleve økt konsentrasjon eller blir mer fokusert av små doser amfetamin/amfetaminlignende stoffer (stimulanter). At AD/HD-pasienter blir behandlet med amfetaminlignende medisiner, er fordi de opplever større vanskeligheter med konsentrasjon enn andre, og derfor har større behov for å få økt fokus/konsentrasjon. Ved større doser amfetamin vil nok alle, uavhengig av diagnose, oppleve mange av de samme ruseffektene.

Det kan være greit å vite at hvis man har ADHD og går på Ritalin, og så i tillegg tar amfetamin, kan det føre til kraftig ubehag i form av oppkast, overfølsomhet, krampeanfall (som kan være etterfulgt av koma). Å ta amfetamin kan i seg selv være farlig, og store doser kan føre til hjertekramper og i enkelte tilfeller død.

ADHD-pasienter kan for øvrig ha økt risiko for å utvikle en avhengighet av for eksempel alkohol, amfetamin eller kokain.