Hei! Jeg går på en ungdomskontrakt som er over i september. Jeg har da en prøvetid på 1 år i tillegg etter kontrakten er over. Har hittil gått på faste prøver hver uke siden i fjor. Den siste måneden har det bare vært annenhver uke. Begynte i dag med stikkprøver som skal tas ved tilfeldig eller ved mistanke. Min far er også innvolvert i denne kontrakten, så han kan gi beskjed til politi om han synes en prøve er på plass. Det jeg lurer på er om de kan fortsette å ta stikkprøver etter kontrakten er avsluttet? Kan de kreve stikkprøve uten å ha en grunn f.eks. eller om de får en grunn til å be om det? Enten ved tilfeldighet eller hvis noen andre som har vært involvert i kontrakten gir beskjed til politi e.l.? Ser jo selvsagt at de kan be om en prøve om jeg skulle bli stoppet og mistenkt for å være i ruset tilstand. Men nå mener jeg bare i forhold til prøveperioden.
Mann 19 år


Vi foreslår at du tar kontakt med de du har skrevet ungdomskontrakten med. Det bør jo fremgå av kontrakten hvilke betingelser som er knyttet til prøvetiden, slik at du vet hva du har å forholde deg til. Siden din far også er involvert i dette samarbeidet, vil vel han også gjerne vite hva som er innholdet i avtalen det kommende året.

Vi antar at det ikke kan kreves stikkprøver av deg uten at det er skjellig grunn til mistanke. Men som sagt, dette må nesten de som har utferdiget kontrakten og stilt betingelser si noe om.