Er det farlig for fosteret å ta en Sobril mot angstanfall
Kvinne, 24 år fra Nord-Trøndelag


 

Dette bør du helst snakke med lege eller helsestasjon om. I pakningsvedlegget til Sobril står det om graviditet og amming:

Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar noen form for medisin.

Graviditet: Risiko for fosterskadende effekter. Bruk derfor ikke Sobril under graviditet annet enn når legen har bestemt det.

Amming: Sobril går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Sobril ved amming. 

Ut fra det som står her bør du kanskje forsøke å unngå å bruke Sobril, i alle fall ikke uten å snakke med helsepersonell først. Da kan du også forhøre deg om det ev. er noen annen form for medisiner, eller alternative behandlingsformer, som kan hjelpe deg.