Me lurar på korleis rusproblematikken er for ungdom i andre land? Kor mange?
Kvinne, 13 år fra Hordaland


Hvis dere har fått et skoleprosjekt, så er det hjelp å få på våre nettsider «veiledning til skoleoppgaver».  Det kan være lurt å avgrense spørsmålet dere skal skrive om, hvilke land tenker dere på? Er det ungdom i Skandinavia? Eller i hele Europa? Er det alkohol dere skal skrive om, eller narkotika?

På våre nettsider finner dere nyttige lenker og fakta samt svar på tilsvarende mail vi har fått fra andre skoleungdommer.

Lykke til.