Kor mange på vår alder i Norge har prøvd rusmidler?
Kvinne, 13 år fra Hordaland


Det foretas få undersøkelser om bruk av rusmidler for 13 åringer. Antageligvis skyldes det at det er svært få som bruker rusmidler i den aldersgruppen. Hvis du går inn på hjemmesiden til Unge&Rus har de noe forskning på bruk av tobakk, hasj og alkohol for ungdomstrinnene 8. til 10. klasse. Laster du ned  Nova rapporten 10/13 finner du tallene der. Både Nova og Sirus gjør mange undersøkelser om bruk av rusmidler blant ungdom. Er du interessert kan du jo gå inn på hjemmesidene deres, men som sagt det få undersøkelser som gjøres om 13 åringer.