Røyker heroin sniffer amfetamin hva skal jeg gjøre?
Mann, 19 år fra Østfold


Hvis du ønsker hjelp for rusproblemet ditt, kan du få det temmelig raskt. Det enkleste er nok å gå til din fastlege og si at du trenger hjelp for rusproblemet ditt. Det kan variere litt hvor lenge du må vente, men du som er under 23 har egne rettigheter når det gjelder ventetid. Rettighetene dine er at du har rett på en vurdering om hvorvidt du skal få behandling, innen 10 virkedager. Hvis de finner at du har rett på behandling, skal den være igang innen tre måneder. Dette kan du snakke med Fritt Sykehusvalg om. De kan gi informasjon om dette, og om dine rettigheter generelt. Hvis du ønsker hjelp og trenger informasjon når du ev. blir pasient, kan du kontakte Norsk Pasientforening, som er eksperter på å hjelpe pasienter som har problemer med helsevesenet.