Er metadonbruker og har vært så dum og tatt Ritalin et par ganger. Lurer på om dette vil bli påvist i en urinprøve som metadonbrukere må avgi?
Mann, 43 år fra Oppland


For å finne Ritalin (metylfenidat) må man se spesifikt etter det. Ritalin kan spores i 1-3 dager i urinen. 
Vanligvis når man tester urin for narkotiske stoffer, brukes en metode som heter immunologisk screening. Ritalin, skal ikke slå ut på immunologisk screening. Rutinene for rusmiddelanalyse vil nok variere fra sted til sted og vi kan derfor ikke svare med sikkerhet på om det testes med immunologisk screening eller om det anvendes mer spesifikke metoder hvor de også leter etter ritalin.