Kan man ta kokain mens man går på antibiotika?
Mann, 29 år fra Troms


Spørsmålet ditt er vanskelig å svare på for du skriver ikke hva du går på antibiotika for, hva slags antibiotikum du bruker og hvor store doser. På generelt grunnlag vil vi allikevel fraråde deg å bruke kokain nå. Sykdomstilstanden din og medisinen du bruker gjør at du har en generelt svekket helsetilstand. Bruk av kokain er en stor belastning for kroppen fordi den gir høy puls og høyt blodtrykk. En tilstand som kan være livstruende fordi det kan oppstå hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper og økt kroppstemperatur kan også oppstå. Ved sykdom, infeksjoner, medisinbruk er kroppen og organer belastet så det å tilføre en ytterligere belastning som for eksempel kokain kan være farligere enn når du er frisk. Du kan lese mer om kokain på folkehelseinstituttets faktaark her.

.