Hva skjer med førerkortet til vedkommende som har et rusproblem hvis han eller hun søker hjelp?
Mann, 25 år fra Oppland


Helsedirektoratets retningslinjer knyttet til førerkortforskriftens helsekrav gir lege/behandler meldeplikt ved mistanke om omfattende rusmiddelmisbruk. Dette kan føre til at man får førerkort inndratt.
Du kan lese mer om førerkort og helsekrav her. Hvis det dreier seg om illegale rusmidler – «narkotika» – trenger ikke bruken være omfattende for at legen melder fra. Dette blir en vurderingssak legen tar.

Du skriver ikke noe om hva vedkommende ruser seg på eller hvor omfattende rusbruken er. Hvis personen for eksempel har et alkoholproblem og ikke vil  ta dette opp med lege, kan vedkommende kanskje kontakte Anonyme Alkoholikere, de har ikke meldeplikt. Hvis det er snakk om illegale stoffer – «narkotika» – kan vedkommende ta kontakt med Anonyme Narkomane.

Du/dere er også velkommen til å kontakte oss for en prat, vi har åpent hver dag 11-19 (ons 10-21). Vi har åpen chat på hverdager mellom 14 og 17.

Du kan lese mer her, på våre nettsider «Rusmidler og trafikk – informasjon og lenker.