Sliter med hodeverk og tok for noen måner siden en pakke Paracet til dagen. Reiste utenlands og fikk noen hodetabeletter av legen der. De fungerte supert, jeg kjøpte med meg noen hjem. Og har nå vert tom i 14 dager. Hodeverken blir til tider så ekstrem at jeg svimer av. Jeg har de siste 14 dagene tatt store doser med Paracet første uken 10g til dagen, den siste uken 20g til dagen. Leste at det er skadelig å ta så mange. Jeg har ingen av symtomene på overdose eller leverskade. Kan jeg ha skadet leveren uten noen symtomer?
Kvinne, 25 år fra Hordaland


Paracet er ikke et rusmiddel og spørsmålet ditt ligger sånn sett utenfor vårt kompetanseområde. Vi henviser derfor til pakningsvedlegget, apoteket og/eller giftinformasjonen, som også har en døgnåpen telefontjeneste: 22 59 13 00.