Hei, mitt barn (ungdom) forteller at en av medelevene ruser seg. Ikke i skoletiden men ellers. Jeg har foreløpig ikke gjort noe med dette. Men her om dagen fortelles det at vedkommende har også begynt å kjøpe og selge narkotika. Dette er ikke bra, og ingen fremtid for en 18 åring. Det selges foreløpig ikke på skolen. Jeg har lyst å gi beskjed til foreldre og skole. Men vet egentlig ikke hva som er best å gjøre. Hadde det vært mitt barn ville jeg gjerne visst om det slik at tiltak kan settes i gang tidlig. Jeg kjenner ikke foreldrene. Har dere noen råd om hvordan jeg bør gå frem her? Tusen takk
Kvinne, 49 år fra Oslo


Det er ingen enkel situasjon, verken for deg, ditt barn, eller den familien det gjelder. Vi er helt enige med deg at det hadde vært bra om foreldrene til vedkommende visste dette, slik at man kunne iverksatt tiltak for å få til en bedring. Hvis h*n også selger stoff, er dette noe man bør ta tak i. Det kan hende at du kanskje skal overlate dette til skolen. De har trolig noen retningslinjer å bruke i forhold til slike saker. Hva de gjør, vet vi ikke, men vi tenker at det beste i din situasjon ville være å informere skolen og la dem ta ansvaret for det videre forløpet. Skolen har også kontaktinformasjon til vedkommendes familie, og vil nok ta dette opp med dem hvis du informerer sosiallærer eller kontaktlærer. Det er ikke umulig at dette er et tema skolen er oppmerksom på allerede.