Kan en ruse seg på vallergan? vil en få forstørrede pupiller ved bruk av vallergan? har en sønn som skylder på bruk av vallergan, men driver til stadighet å ruser seg på hasj.vanskelig å stole på han
Kvinne, 45 år fra Oppland


Vallergan brukes mot forbigående og kortvarige søvnvansker, og kløe ved forskjellige hudlidelser f.eks etter et allergiutbrudd. Vi er ikke kjent med at denne medisinen brukes for og ruse seg, eller at bruk gir unormal oppførsel.