Har en sønn som jeg tror injiserer Suboxone. Han blir i alle fall veldig forandret i væremåte og meget ruset nå om dagen. Hva kan skje om dette tas i injeksjon ? Han har gjennom LAR fått midlet. Takknemlig for svar.
Kvinne, 63 år fra Østfold


Det er ikke anbefalt å injisere Suboxone. Det er heller ikke særlig hensiktsmessig hvis han ønsker å oppnå mer rus ved injisering enn ellers.

Her er grunnen: Suboxone er buprenorfin ispedd en liten komponent av et opioid-blokkerende stoff kalt naloxon. Dette stoffet er tilsatt for å hindre at pasienter sparer på suboxonen sin og injiserer den fremfor å svelge den. Injiserer du Suboxone, er motgiften naloxon «kjappere» enn buprenorfinen og når dermed hjernen først. Resultatet kan bli ingen rus eller abstinenser fremfor rus.

Når man derimot tar Suboxone slikt det skal tas, sublingualt (under tungen), går naloxonen tvers gjennom tarmsystemet og ut av kroppen, uten å tas opp. Da vil naloxonen ikke gi noen «antivirkning». Her kan du lese mer.