Moren min har svært store problemer med rus. Hun bruker amfetamin, heroin og alt sammen egentlig. Jeg er svær bekymret for at hun tar overdose, og jeg lurer egentlig mest på hva bivirkninget som er av å bruke amfetamin.
Kvinne, 16 år fra Hedmark


Dette må være en svært vanskelig situasjon for deg. Vi håper du har noen å snakke med om dette. Hvis du ikke har det, og trenger det, kan du kontakte en av disse.

Bivirkninger av amfetamin.

Inntak av amfetamin og metamfetamin gir virkninger både på sentralnervesystemet og ellers i kroppen. Virkningene som i det følgende er beskrevet for amfetamin, gjelder også for metamfetamin:

LANGTIDSEFFEKTER
Langvarig amfetaminbruk forbindes ofte med angst, depresjon og psykose. Paranoide tilstander hvor man føler seg forfulgt og overvåket er ikke uvanlig. Panikkangst er også et typisk problem. Dette kan arte seg som hjertebank og følelse av åndenød, og kan føre til at man ikke ønsker å gå ut blant mennesker. Brukere kan også bli aggressive og voldelige. Ved langvarig sniffing kan man få blødninger og sår på slimhinnene i nesen. Regelmessig bruk av amfetamin fører til at dosen må økes for å oppnå samme virkning.Vanligvis oppstår det ikke sterke fysiske abstinenser etter bruken. Plager som muskelverk, utmattelse og urolig søvn er allikevel vanlig. Den psykiske avhengigheten er mer alvorlig. Avvenning etter misbruk utløser ofte angst og depresjoner.