Hei, vi har et prosjekt på skolen og lurer på hvordan hasj påvirker deg og hva som gjør den farlig?

Kvinne, år fra


HVORDAN PÅVIRKER CANNABIS DEG?
Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, og kan føre til endret virkelighetsoppfatning. Det skilles mellom to typer ruspåvirkning fra cannabis. Den første er akutt rus og har to faser. Den andre er en langsiktig, kronisk ruspåvirkning.

Den første fasen i den akutte rus varer under en time etter røyking av cannabis. Den kjennetegnes ved fysiske symptomer som svimmelhet, hoste, trykk i hodet, økt puls, tørrhet i munn, rødhet i øynene samt økt matlyst. Du blir aktiv i tankene og utadvendt. Den andre fasen er en mer innadvendt tilstand som varer i flere timer. Man er fortsatt aktiv i tankene – tankeflukten er utpreget og assosiasjonene tallrike. Fargene man ser blir sterkere og lukter mer fremtredende. Følelser forsterkes, akkurat som å skru opp volumknappen på en radio. Vanerøykere kan ha en kortere andre fase. Den akutte rus kan gi følelser av avslapning og velvære. Svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Mange opplever i denne tilstanden problemer med å konsentrere seg, holde på oppmerksomheten samt vansker med å finne de riktige ordene. Man kan også lettere glemme avtaler og få problemer med å vurdere tid. Evnen til planlegging og refleksjon over det man opplever kan bli dårligere, og man lever mer her og nå. Opplevelsen av å ikke forstå menneskene rundt seg eller at de rundt ikke forstår en, er kjent for mange. Ensomheten kan føre til isolasjon.

Kilde: brosjyre om cannabis

Hvis dere vil lese mer kan dere se på lenkene nedenfor:

HVA GJØR AT HASJ KAN VÆRE FARLIG?

Hasj kan ha mange skadevirkninger, og hvilke skadevirkninger man opplever avhenger av hvor ofte og hvor mye man røyker, men også av individuell sårbarhet. Desto mindre, og sjeldnere man røyker, desto mindre er sjansen for å bli avhengig og få problemer. Hasj kan ha en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen til komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer.

Dere kan lese mer om skadevirkninger på overnevnte lenker om fakta om cannabis, eller lese denne artikkelen i aftenposten. Ellers kan vi tipse om vår side veiledning til skoleoppgaver hvor dere kan finne mye bra informasjon.

Lykke til!