Har gått på beroligende som sovemedisin i ca 9 måneder. Sluttet for ca 3 måneder siden, men sliter fremdeles med skjelvinger, små rykninger og depresjoner/angst. Hvor lenge må jeg regne med å ha det sånn?
Mann, 39 år fra Nordland


Når det gjelder abstinensplager , så er det vanskelig å gi deg noe eksakt svar på hvor lenge de vil vare. Her spiller flere forhold inn. Både individuelle faktorer og hvor mye og hvor lenge man har brukt medikamentene.Det eneste som er sikkert er at tiden spiller en rolle, det vil bli bedre etter hvert, men igjen akkurat hvor lang tid det tar finnes det dessverre ikke noe entydig svar på. Den beste måten å minske abstinensubehag på er sakte nedtrapping. I tillegg finnes det medikamenter som kan lindre abstinensplagene noe. Vi anbefaler deg å snakke med legen din om dette.