Angst og LSD

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg sliter med angst, og tar antidepressiva for det. Angsten er større i enkelte perioder, og nesten ikke tilstedeværende i andre perioder. Hvis jeg tar LSD når jeg har lite angst, vil jeg angsten virke inn under rusen da?
Mann, 22 år fra Akershus


Det er bra du har et bevisst forhold til din situasjon og bruk av rusmidler. LSD er et hallusinogent rusmiddel. Det betyr at du vil oppleve verden annerledes enn du gjør til vanlig når du er påvirket. Folkehelseinnstituttet beskriver to sentrale aspekter ved hallusinogen-rus slik: Hallusinasjon, som vil si at syns-, hørsels-, smaks- eller berøringsopplevelse som har «virkelighets-karakter», men som forårsakes av indre faktorer. Illusjon; sansebedrag som skyldes at man feiltolker virkeligheten, f.eks. synsbedrag. Du kan lese mer her.

Det er dessverre umulig for oss å si hvordan din angst vil påvirke effekten du eventuelt kommer til å oppleve. Videre forklares tre sentrale faktorer for rusopplevelsen. Dette gjør vi for at du kan ta en god avgjørelse på hva du ønsker å gjøre.

«Drug» er hvilket rusmiddel du tar. Som ved alle ulovlige rusmidler kan man aldri være sikker på hva man får, det finnes ingen god kvalitetskontroll på slike rusmidler. LSD kan også være et rusmiddel som er vanskelig å dosere, dette vil påvirke hvordan hallusinasjonene og illusjonene oppleves. Det vil si at det kan være vanskelig for deg å planlegge i hvor stor grad du ønsker å bli påvirket.

«Set» kan beskrives med hvilken tilstand eller forutsetninger du har når du skal ruse deg. Din fysiske og psykiske helse vil påvirke rusopplevelsen. Rusopplevelsen kan f.eks. bli påvirket av din tilstand denne dagen. Er du sliten, lei eller sint vil det gjøre noe med rusopplevelsen. Mer permanente tilstander vil også påvirke rusopplevelsen. Du forteller om at du sliter med angst. Vi tenker at dette vil kunne påvirke din rusopplevelse, videre at angst ikke er et godt utgangspunkt for en god rusopplevelse på LSD.

«Setting» er situasjonen du velger å ruse deg i. Er du trygg i dine omgivelser? Er det andre som påvirker situasjone? Er situasjonen forutsigbar? Dette er eksempler på hva som kan påvirke situasjonen, som igjen vil kunne påvirke rusopplevelse.

Som du ser kan det være mange ting som påvirker svaret på spørsmålet ditt. Vi tror ingen kan gi deg et eksakt svar. For noen kan LSD-rusen oppleves som god, for andre kan den bli skremmende. Noen har så skremmende opplevelser at de ikke tar hallusinogener igjen. Folkehelseinnstituttet sier også at enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig sinnslidelse med sanselige inntrykk og tankegang som ikke er forankret i realiteten, samt ingen sykdomsinnsikt.

Ut fra virkningen av LSD  tror vi at angst ikke er et godt utgangspunkt for en god rusopplevelse, men vi kan selvfølgelig ikke si hvordan rusen eventuelt vil oppleves for deg.

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.