Hvor lenge kan man finne spor av subutex i urinen hvis man skyter det istedet for å legge den under tunga, og hvis man bare tar 2mg? Og hvor ofte kan man ta det uten at det slår ut på en sånn prøve da man leverer en med 7 til 10 dagers mellomrom? Trenger ett seriøst svar ! Mvh. Noia
Kvinne, 20 år fra Oppland


Subutex, kan gi positiv prøve i opptil en ukes tid. Det er mulig at en såpass lav dose som 2 mg gir en noe kortere påvisningstid, men det er i så fall ikke snakk om mye. Hvis du vil være helt sikker bør du regne med at det kan påvises i inntil en uke etter inntak.