Hva er farene ved å skyte subutex? Jeg har skytt subutex flere ganger om dagen i tre år – ca 8 mg pr dag. Kjenner av og til små og stikkende smerter i hjertet ol.
Kvinne, 25 år fra Aust-Agder


I utgangspunktet er det ikke mer skadelig å injisere Subutex enn andre rusmidler. Risikoen ligger i injiseringen, dvs. smittefare, fare for abscess og betennelse. Subutex er et sterkt legemiddel, forgiftningsfaren som kan føre til overdose er lettere tilstede hvis du injieserer det. Det er også en del hjelpestoffer i tabletter, og disse kan i verste fall føre til blodpropp/forgiftning.

Subutex-tabletten skal plasseres under tungen der den løses opp. Oppløsningen av tabletten tar vanligvis mellom 5 og 10 minutter. Dette er den eneste måten denne tabletten skal tas på. Hvis du injiserer Subutex fordi du kanskje mener at virkningen er for svak når du legger den under tungen, bør du rådføre deg med din lege om dette.

Subutex, brukt som forskrevet i pakningsvedlegget, brytes svært langsomt ned, og er derfor svært lenge i kroppen når den legges til oppløsning under tungen. Hvis du velger å injisere Subutex vil virkestoffet forsvinne raskere samt at ev. abstinenser kan føles mer ubehaglig.

Subutex kan føre til vasodilatasjon (utvidelse av blodkar) og/eller palpitasjon (hjertebank). Om dette er årsak til de små og stikkende smertene du har i hjertet/brystet er vanskelig å si. Denne typen ubehag kan også være et vanlig symptom ved angst. Hvis du synes det er ubehagelig og er redd for hva det kan være kan du oppsøke lege å få en sjekk av hjertet ditt.