Jeg er en voksen kvinne med høyskoleutdannelse og lang arbeidserfaring. Jeg har dog brukt benzodiazepiner i flere år, men er nå i full behandling og er på god med nedtrapping prosessen. Jeg har alltid hatt et ønske om å bli fengselsbetjent, men vil min bakgrunn med medikamentavhengighet sørge for at jeg ikke kan ta fengselsbetjentutdanningen?
Kvinne, 37 år fra Akershus


I Norge er det Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er ansvarlige for utdanning av fengselsbetjenter. De skriver på sine nettsider at opptakskravene for aspiranter til fengselsbetjentutdanning er:

Det er verdt å merke seg at en uttømmende politiattest er annerledes enn en «vanlig» vandelsattest; «På en uttømmende attest vil alle straffesaker og formelle straffereaksjoner (bøter og forelegg) fremkomme. I den uttømmende politiattesten finnes altså alle opplysninger om eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge det er siden de ble begått, og uavhengig av omfang og alvorlighetsgrad. Kriminalomsorgens aspirantnemnd kan foreta en skjønnsmessig vurdering av en vandel om forholdet er av «bagatellmessig art» og/eller ligger langt tilbake i tid, og så fremt det ikke er av negativ betydning for søkers skikkethetsvurdering».

Videre kreves det som du ser god helse. I forbindelse med dette kravet vil aspirantnemnda be om helseerklæringsskjema fra (fast)lege som kjenner søkerens helse. Vi vil tro at medikamentavhengighet kan ha betydning for helseattesten, men også her er det nok åpent for skjønnsmessig vurdering. Alt i alt er det en helhetsvurdering av overnevnte punkter som skal danne grunnlag for inntak. Personlig egnethet blir også vektlagt. Du kan lese mer på KRUS sine hjemmesider.