-Metadon gir 15 års levetid ??

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har blitt fortalt at legene har funnet ut at de som begynner på metadon sjelden lever mer enn 15 år etter oppstart. Dette er det flere som tror tydeligvis. Det sies at innvollene råtner. Vandrehistorie eller er det noe i det? Hva skjer med organene ved metadon / buprenophine bruk over lang tid?
Kvinne, 27 år fra Akershus


Så vidt vi vet er det ikke slik at invollene råtner hos personer som bruker metadon eller buprenorfin. Hvis det hadde vært tilfelle hadde nok ikke disse medikamentene blitt brukt til behandling. Dessverre vet vi ikke nok om langtidsvirkninger av metadonbehandling, det henger nok først og fremst sammen med at studier på dette er vanskelig å gjennomføre grunnet etiske hensyn som må ivaretas. For å kunne si noe sikkert om langtidvirkninger av metadon/buprenorfin er man avhengige av å ha friske testpersoner som kan innta stoffet over lang tid, for så å sammenlikne helsetilstanden til testpersonene med en kontrollgruppe som ikke har tatt metadon/buprenorfin. Fordi metadon/buprenorfin er et sterkt og vanedannende rusmiddel vil et slikt studie i dag ikke bli gjennomført, det ansees som etisk uforsvarlig å gi friske mennesker denne type medisiner. Når det gjelder mennesker som allerede er i metadon/buprenorfin behandling, er ikke dette en gruppe som gir grunnlag for å måle langtidsvirkninger av metadon/buprenorfin på. Grunnen til det er at de som får metadon/buprenorfin foreskrevet alltid skal ha en historikk med tidligere misbuk av opiater. Dermed blir det vanskelig å skille mellom hva som er skadevirkninger av metadon/buprenorfin, og hva hva som er skadevirkninger av tidligere misbruk av illegale stoffer. Det vi vet kommer derfor fra studie på rotter. Et studie viser at metadon fører til endringer i hjerneceller. Nøyaktig hvilke endringer og hvor langvarige disse endringene er, vet vi foreløpig ikke. Hvis du vil lese mer kan du se på denne artikkelen fra folkehelseinstituttet (FHI).

Når det gjelder buprenorfin, finnes det, av samme grunn som med metadon, lite god forskning på eventuelle skadevirkninger ved langtidsbruk. Men fordi de to stoffene er i «familie» med hverandre (de er begge opioider), vi vi anta at eventuelle skadevirkninger vil være nokså like.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.