Er i et program i samarbeid mellom min lokale helsestasjon, og politiet hvor jeg må avgi urinprøve for bruk av marijuana. Vil det på disse urinprøvene, ved bruk av LSD, gi utslag?
Mann, 16 år fra Akershus


Det kommer an på hva slags tester de bruker, og om de ser spesielt etter det. Noen laboratorier har et stort spekter av syntetiske stoffer på analyselisten, andre har «bare» de tradisjonelle rusmidlene. Hvis rekvirenten (den som ber om prøvene, det er vel helsestasjonen eller politiet i ditt tilfelle) mistenker at du har brukt noe som ikke står på analyselisten, vil de kanskje be om en spesifisert analyse på LSD og andre syntetiske stoffer.