Hvordan kan man forebygge helseskader forårsaket av rusmidler?
Kvinne, 15 år fra Oslo


De forskjellige typer rusmidler kan gi forskellige typer skader. Det er derfor vanskelig å svare nøyaktig på ditt spørsmål. Rent generelt kan vi si at forebyggende helsetiltak for rusmisbrukere er de samme som for resten av befolkningen, f.eks riktig ernæring, nok mosjon, nok søvn og stressmestring. Hvis du tenker på helseskader som er direkte forårsaket av rusmidlene er det viktig at du først lager en oversikt over hvilke skader du tenker på. Det er ikke slik at f.eks feilernæring er direkte forårsaket av rusmidler. Hvis du spiser nok og riktig mat blir du ikke feilernært selv om du bruker rusmidler. Det er nok heller slik at rusbruken kan være en indirekte årsak til feilernæring fordi riktig kosthold ofte ikke er så viktig for rusmisbrukeren. Det de fleste rusmidler har felles er at de kan forårsake psykiske skader hos brukeren, eksempelvis depresjoner og angst. Vi regner med at dette er en skoleoppgave og anbefaler deg å se på våre sider Veiledning til skoleoppgaver. Når det gjelder forebgging står det mye om dette på forebygging.no. Du kan også lese mer artikkelen «Oslos narkomane er kraftig underernærte» på NRK.no.