Kan jeg bruke amfetamin og røyke hasj samtidig?
Mann, 16 år fra Oslo


Vi regner med at det du lurer på er hva som kan skje hvis du bruker hasj og amfetamin samtidig. I så fall er det litt vanskelig å si sikkert, først og fremst fordi virkningene av disse stoffene er individuelle og fordi de kan gi forskjellig effekt fra gang til gang. Felles for amfetamin og hasj er at de kan gi «bad-trips» (ubehagelige hallusinasjoner) og angst. Hvis du tar stoffene samtidig kan denne risikoen øke fordi stoffene vil forsterke hverandres virkning. Ettervirkningene/nedturen kan også bli nokså hard psykisk (angst, uro, depresjon, flashbacks). Du kan lese mer i våre brosjyrer om cannabis og amfetamin.