Hei, jeg er gutt på 19år. Jeg har nettopp fått en testikkel betennelse-noe som er veldig smertefullt og i den anledning har jeg fått beskjed om å ta Nobligan 50mg x3 og Pinex forte30mg x3 Voltaren50mg x3 og når jeg tar disse er jeg sånn nogenlunde oppegående, selvom jeg er ganske sengeliggende jeg skal gå på dette i 10dager, men jeg har en russefest om 7 dager, og det jeg lurte på er dette veldig farlig å kombinere med alkohol. Og i så fall hva vil konsekvensene eventuelle symptomer være?
Mann, 19 år fra Østfold


Både virkestoffet i Nobligan (tramadol) og i Pinex forte (kodein) er opioider som, i tillegg til å virke smertestillende, har en dempende effekt. Bruk av alle slike legemidler medfører en viss risiko for sløvende og søvndyssende bivirkninger. Disse bivirkningene kan forsterkes ved bruk av alkohol, og man frykter særlig pustevansker. Bruk av slike legemidler i normaldosering, sammen med alkohol, kan selv i små doser føre til sløvhet og/eller alvorlig pustehemming. Det kan i verste fall kan gi alvorlige konsekvenser (hjerneskader som føge av surstoffmangel til hjernen og/eller livstruende pustevansker).  Det tilrådes derfor ikke at at sterke smertestillende legemidler og alkohol kombineres.