Usikker på å si ja

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg sitter med noen kompiser å de spørr om jeg vill ha rev, jeg er usikker på hva jeg skal svare.
Mann, 21 år fra Finnmark

Vi kan ikke fortelle deg hva du skal gjøre når kompisene dine spør om du vil røyke cannabis med dem, men vi kan gi deg noen faktaopplysninger om risikoer knyttet til cannabisbruk som du kan lese gjennom og ta hensyn til når du skal bestemme deg for om du skal røyke eller ikke.

Cannabis kan ha flere skadevirkninger, og hvilke skadevirkninger du opplever avhenger av hvor ofte du røyker, hvor mye du røyker og din individuelle sårbarhet. Desto mindre og sjeldnere du røyker, desto mindre fare er det for at du vil oppleve alvorlige skadevirkninger. Cannabis har en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av cannabis medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer.

THC (det viktigste virkestoffet i cannabis) er fettløselig, og stoffet kan således lagres i fettvevet i kroppen. Om du røyker cannabis oftere enn én gang i uken, vil derfor dette kunne føre til en opphoping av THC i kroppen, noe som forklarer den lange påvisningstiden for cannabis i urinen. Abstinensreaksjoner kan oppstå når man forsøker å slutte etter lengre tids bruk. Søvnforstyrrelser, svetting, muskelverk, hodepine, dårlig mage, nedstemthet, og nedsatt allmenntilstand er noen eksempler på slike abstinenssymptomer. Mange blir også irritable. Dette er kanskje ikke veldig alvorlige symptomer, men de kan være ille nok til at man fortsetter å røyke. En vanerøyker vil da altså ikke lenger røyke for å ruse seg, men for å unngå abstinenssymptomene, og man kan si at han/hun har blitt avhengig. Symptomene vil imidlertid stort sett gi seg i løpet av en 12 dagers tid etter at man har sluttet å bruke stoffet.

Personer som er disponert for det, kan få til dels sterke reaksjoner etter kun én gangs bruk. Dette kan være snakk om psykiske reaksjoner/komplikasjoner. For eksempel panikkangst, forfølgelsesvanvidd og generelt psykisk ubehag. I ekstreme tilfeller har det vært rapportert om psykotiske reaksjoner (manglende/feil virkelighetsoppfatning). De nevnte komplikasjoner er ikke vanlige etter én gangs bruk, men forekommer oftere hos personer som har brukt cannabis en stund. De kan imidlertid også oppstå etter kun én gangs bruk, og det er vanskelig å på forhånd vite om man er disponert for disse lidelsene eller ikke.

I tillegg til de fysiske og psykiske skadevirkningene cannabis kan ha, er det også viktig å overveie eventuelle juridiske konsekvenser cannabisbruk kna medøre. I følge norske lov er det illegalt å bruke cannabis, og overtredelse medfører straff. Vanligvis dreier det seg om forelegg, men det er verdt å merke seg at det også blir registrert på ditt rulleblad og dermed kan begrense deg i fremtiden når det gjelder yrkesvalg og eventuelle reiser til utlandet. Du kan lese mer om konsekvenser av lovbrudd på denne siden hos ung.no

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.