Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Spørsmål om narkotika

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

1. Hva defineres som narkostiske midler? 2. Hvordan de brukes?, hvilke virkning de har og hvordan de lages dette? 3. Hvor stor er omsetning av narkotiske stoffer i Norge? Hva selges det mest av? Hvor mange er det i Norge som er narkomane? 4. Hva sier norsk lov om Narkotika?
Mann, 16 år fra Buskerud


1) I Norge blir alle stoffer som står oppført på narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer. Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene. Om du ønsker mer informasjon om ulike narkotiske stoffer anbefaler vi at du tar en titt på våre brosjyrer om ulike rusmidler, eller lenkene vi henviser til under Fakta om rusmidler.

2) Hvordan rusmidler brukes, varierer veldig mellom de ulike rusmidlene. Eksempler på måter å innta rusmidler på er gjennom røyking, sniffing, spising, injisering eller drikking. Hvilken virkning de ulike rusmidlene har, kan du lese om i linkene ovenfor. Hvordan de lages, varierer. Noe er helt syntetisk fremstilt, noe er helt naturlig og noe er en kombinasjon.

3) Hvor stor omsetning det er i Norge av narkotiske stoffer, varierer noe fra år til år. Vi anbefaler at du snakker med politiet om dette.  Du kan finne politiets statistikk for narkotika her. Det illegale rusmiddelet det selges mest av i Norge (og i verden forøvrig) er cannabis. Hvor mange narkomane deg finnes i Norge, er vanskelig å svare på. For det første fordi selve betegnelsen narkoman er upresis. Det er dessuten rimelig å anta at det finnes store mørketall, det vil si at det finnes mange rusavhengige man ikke vet om. Her finner du rusmiddelstatistikk på nett.

4) Her er utdrag fra Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). § 162 («narkotikaloven»): «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff».  Dette sitatet er hentet fra www.lovdata.no, du kan lese mer der. Du kan også lese om narkotikaforbrytelser her. 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.