Hei jeg lurer på hva salgs ulemper som følger med når man skyter (injeksjerer) metadon over lengre tid hver eneste dag flere ganger om dagen? Har gjort det nå ikke et år, tre til fire ganger om dagen.
25 år fra Vest-Agder


Hvis du med ulemper mener skadevirkninger ved injisering av metadon, kan vi nevne fare for smitte ved bruk av urent utstyr, infeksjoner, avhengighet og overdosefare.Det har i det siste kommer frem i mediene at det er like mange som tar overdoser av metadon som ved heroin.

Ren metadon kan i prinsippet injiseres, men vi anbefaler deg ikke å gjøre det. Metadon kommer vanligvis som saftblanding, og den bør ikke injiseres pga. sukkerholdigheten i saftblandingen. Sukkeret øker risiko for både blodpropp og hjerteproblemer som følge av at blodbanenen er fyllt med stoffer som ikke skal være der. I Felleskatalogen står det følgende om administrering: «Kun til oral administrering, skal ikke injiseres. Skal brukes ufortynnet.» Til tross for dette har vi hørt om at injisering forekommer.

Vi har gitt et mer utfyllende svar på et nesten identisk spørsmål her på siden. Her kan du lese det spørsmålet og svaret.