Hei. jeg var på tur hjemover etter å ha vært hos dama. tilfeldig vis så ville jeg kjøre innom en kompis, når jeg kom fram til kompisen min så var det tydelig vis rassia hos han så jeg ble tatt med inn å spurt noen spørsmål. jeg hadde ikke røyket og heller ikke noe rus midler på meg, og heller ikke noe penger som kunne få dem til å tro at jeg skulle handle noe hasj . Kan politiet kreve en urinprøve av meg pga det?
Mann, 20 år fra Akershus


Politiets mulighet til å kunne kreve blod-, spytt- eller urinprøver ved mistanke om bruk av narkotika er berørt av straffeprosesslovens § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.»

Det er viktig å merke seg at undersøkelsen ikke skal fremstå som «et uforholdsmessig inngrep», dvs. at den skal være i samsvar med hvor alvorlig lovbruddet er. Dette innebærer at politiet vanligvis ikke vil bruke ressurser på blod- eller urinprøver kun ved mistanke om bruk av narkotika. Du kan ev. referere til denne paragrafen som et argument mot at de skal ta prøve av deg fordi det kanskje kan sies å være et «uforholdsmessig inngrep».