Har vært hjemme hos en i klassen sammen med to andre i skoletida (pga prosjekt). En av dem så en flaske med alkohol og det endte med at alle tok en liten slurk hver. Hva skjer om noen finner det ut? Blir vi utvist, eller blir det ikke så store konsekvenser siden det bare var en slurk?
Kvinne, 15 år fra Østfold


Vi kan nok ikke vite hvilke konsekvenser det kan få for dere om noen får vite at dere tok en liten slurk alkohol i skoletiden, men vi vil ikke tro at det ansees som veldig alvorlig. Dere hadde ikke med dere alkohol på skolen, og dere tok bare en liten slurk hver. Hvis dere ikke sier det til noen, er det nok ingen som noen gang får vite om det. Og da vil det jo heller ikke få noen konsekvenser. Om dere foreteller det eller skolen oppdager det, blir trolig deres foreldre/foresatte informert og dere tar en samtale om dette. I noen tilfeller blir elever utvist noen dager eller får nedsatt orden, men dette er som oftest når det skjer skolen.

For øvrig er det ikke juridisk ulovlig for personer under 18 år å drikke alkohol. Det som er ulovlig er å gi, selge eller på andre måter hjelpe til med at personer under 18 år får tak i alkohol.