Jeg tok over 7 – 15 stk, 2 mg rivotril en torsdag kveld, og en rivotril 2mg morgenen etter. Jeg tok en urin tirsdag 12 dager etter det store inntaket. Hva er sannsynligheten for at det har slått ut på denne urin prøven?
Kvinne, 20 år fra Buskerud


Påvisningstiden av Rivotril i urinen er vanligvis ca. 1 uke. Hvis det er 12 dager siden siste inntaket, tror vi at det er lite sannsynlig at det påvises rivotril i urinen din. Det er individuelle forskjeller og dette svar er derfor veiledende.