Hei, Jeg leste om en rusbruker her inne som hadde tatt kokain og opplevde angstsymptomer. En av tingene dere svarte henne, var at hun burde kontakte legen sin: «Hvis det, mot formodning, skulle vise seg at det ikke går over, bør du vurdere å snakke med legen din om det du opplever. Ikke vær redd for å være ærlig – legen har taushetsplikt.» I denne sammenheng kom jeg til å tenke på en ung jente som nylig fortalte historien sin i media. Hun hadde mistet førerkortet etter at hun tok kontakt med lege/psykolog for å komme seg ut av et miljø hvor det ble misbrukt rusmidler. Resultatet var at hun mistet sertifikatet. Jeg har også hørt andre historier om mennesker som sporadisk bruker narkotiske stoffer, som også opplever å bli fratatt sertifikatet. Taushetsplikten gjelder, ettersom jeg har hørt, ikke lengre hvis legen mener du kan utgjøre en trussel i trafikken. Med tanke på at leger er mennesker, og langt ifra alle har kompetanse på narkotiske stoffer, vil det ikke da være et sjansespill å ta kontakt med rusproblemene, når man ser hvilke konsekvenser det kan få? Blir det ikke feil å si at legen har taushetsplikt?
Mann, 33 år fra Møre og Romsdal


Du har helt rett. Legens taushetsplikt viker i enkelte tilfeller, og et av tilfellene er når det gjelder førerkort. Vi forsøker å forholde oss til fakta, og har ingen intensjon om å lure folk til å tro noe annet enn det som faktisk er. Vi forsøker derfor å informere om dette,  med mindre det er åpenbart irrelevant. Det er mulig at spørsmålet du referererer til kan ha vært stilt før vi i RUStelefonen var helt oppmerksomme på retningslinjene (fylkes)legene følger angående helsekrav til førerkort. Om dette ikke er tilfelle, tar vi selvkritikk.

Vi takker uansett for innspillet og tar det til etterretning.